Warsztat specjalisty HR - testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)

Tytuł szkolenia

Warsztat specjalisty HR - testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany)

Termin

11-12.06.2018

Godziny

Dzień I: 10.00 – 17.00 (z godzinną przerwą na obiad)
Dzień II: 9.00 – 16.00 (z godzinną przerwą na obiad)

Prowadzenie

Urszula Brzezińska, Emilia Wrocławska-Warchala

Cena

600 zł + 23% VAT = 738 zł

Program szkolenia

Cel szkolenia: omówienie możliwości wykorzystywania standardowych testów psychologicznych w procesach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

Dwudniowe szkolenie skierowane do psychologów rozpoczynających lub planujących  pracę w obszarze psychologii pracy i organizacji, którzy chcą wykorzystywać testy psychologiczne w swojej praktyce zawodowej i budować spójną politykę stosowania ich w procesach personalnych (selekcja, rekrutacja, rozwój).

Program:

  • czynniki temperamentalne, osobowościowe, a także zdolności i kompetencje pozwalające przewidywać wpływ psychologicznych wyznaczników funkcjonowania zawodowego na styl pracy (przegląd badań);
  • możliwości zastosowania testów mierzących różne zmienne psychologiczne w HR;
  • zasady doboru właściwych narzędzi pod kątem potrzeb, możliwości i sytuacji klienta i/lub organizacji;
  • integrowanie danych z różnych źródeł w celu formułowania raportów;
  • przekazywanie informacji zwrotnych wszystkim zaangażowanym w proces stronom;
  • dobre praktyki w zakresie wdrażania polityki stosowania testów w biznesie (aspekty etyczne i prawne).


Na szkoleniu omówione zostaną następujące narzędzia: CFT, APIS-Z, ACL, CWP, PTS, EPQ-R, CISS oraz gra szkoleniowa Poker Osobowościowy.

W szkoleniu zwrócona też będzie uwaga na możliwości lub ograniczenia w zakresie stosowania testów wynikające z danych psychometrycznych oraz wybór optymalnych rozwiązań w zależności od potrzeb organizacji (np. na jaką formę testu się zdecydować – online czy offline, jak bezpiecznie przechowywać dane z badań testami, w jakim zakresie i komu należy przekazywać informacje o kandydacie, itp.)

 

O PROWADZĄCYCH


  
Urszula Brzezińska
Starszy specjalista ds. testów, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie.
e.wroclawska@practest.com.pl


Formularz zgłoszeniowy dla psychologów

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu