Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych

Tytuł szkolenia

Pomiar inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych

Termin

Zostanie ustalony

Godziny

Dzień I, godz. 10.00-16.00

Dzień II, godz. 9.00-15.00

Prowadzenie

prof. Anna Matczak, Urszula Brzezińska

Cena

Psycholog - 520 zł, Niepsycholog - 520 + 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy uczestniczą indywidualnie w szkoleniach otrzymują zniżkę 10%.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?: dla psychologów a także innych specjalistów, którzy ukończyli szkolenie z podstaw psychometrii.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z propozycją uporządkowania terminów i pojęć związanych z obszarem tzw. „miękkich kompetencji”, szczegółowego zaznajomienia się z psychometrycznymi narzędziami do ich pomiaru znajdującymi się w ofercie Pracowni oraz zdobycia wprawy w interpretowaniu uzyskiwanych przy ich pomocy wyników.

Szkolenie trwa 12 godzin lekcyjnych rozmieszczonych w ciągu dwu kolejnych dni. Obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Program szkolenia


1. Wykład: Pojęcie inteligencji emocjonalnej

1.1. Różne sposoby rozumienia inteligencji emocjonalnej

1.2. Zdolności składające się na inteligencję emocjonalną

1.3. Typy inteligencji emocjonalnej

1.4. Testowy i kwestionariuszowy pomiar inteligencji emocjonalnej – problemy ogólne

2. Prezentacja testów do pomiaru zdolności emocjonalnych

2.1. Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T)

2.2. Test Rozumienia Emocji (TRE)

3. Kwestionariusze inteligencji emocjonalnej – prezentacja narzędzi oraz ćwiczenia w obliczaniu i interpretacji wyników (z uwzględnieniem analizy profilowej)

3.1. Kwestionariusz INTE

3.2. Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO)

3.3. Popularny Kwestionariusz  Inteligencji Emocjonalnej (PKIE)

4. Dyskusja dotycząca miejsca narzędzi do pomiaru inteligencji emocjonalnej w diagnozie dokonywanej w różnych kontekstach praktycznych

5. Wykład: Pojęcie kompetencji społecznych

5.1. Czym są kompetencje społeczne?

5.2. Model uwarunkowań kompetencji społecznych

5.3. Jedna czy wiele kompetencji społecznych?

5.4. Typy kompetencji społecznych mierzone kwestionariuszem KKS

6. Prezentacja nowego narzędzia: Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS)

7. Ćwiczenia w obliczaniu i interpretacji wyników kwestionariusza PROKOS

 

Osoby ubiegające się o certyfikat uprawniający do stosowania testów inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych z kategorii B2 będą proszone o wykonanie pracy domowej (przeprowadzenie badania jednym z kwestionariuszy i interpretacja wyników) i przesłanie jej do oceny.

 

CENA ZA SZKOLENIE (520,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

  • dwudniowe szkolenie
  • materiały dydaktyczne
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

  • sprawdzenie pracy zailczeniowej
  • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
  • przy zaliczeniu pracy - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testów SIE-T, TRE, INTE, DINEMO, PKIE, KKS, PROKOS i uprawniający do ich nabywania (kategoria B2)

 

O PROWADZĄCYCH

  prof. Anna Matczak
Od początku kariery naukowej związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. Od 1994 r związana dodatkowo z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Pracowni Testów Psychologicznych od 1996 r.; jest członkiem zarządu Pracowni. Zajmuje się psychologią różnic indywidualnych, inteligencją, inteligencją emocjonalną, kompetencjami interpersonalnymi oraz diagnozą intelektu. Współautorka wielu polskich adaptacji i testów autorskich, w tym m.in.: SIE-T, TRE, INTE, DINEMO, PKIE, PROKOS, DMI-2, OMNIBUS, WISC-R, CwP, TCT-DP.
a.matczak@practest.com.pl
     

  
Urszula Brzezińska
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl

 

UWAGA: Wpłaty za szkolenie proszę dokonywać tylko na podstawie otrzymanej faktury. Faktura zostanie wystawiona najwcześniej na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Jeżeli dane nabywcy mają być inne niż w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym, prosimy o informację.Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu