Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami

Tytuł szkolenia

Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami

Termin

6-7.11.2017

Godziny

Pierwszy dzień:  10:00 – 17:00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie)

Drugi dzień:        9:00-13:00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie)
                         14:00-16:00  EGZAMIN PISEMNY

Prowadzenie

dr Maria Rafalak, mgr Radosław Wujcik

Cena

800 zł + 23%VAT = 984 zł

Program szkolenia

UWAGA! Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem sprawdzającym:

 • umiejętność pracy z podręcznikiem testowym,
 • umiejętność obliczania i analizy wyników testowych,
 • znajomość podstawowych zagadnień z etyki zawodu psychologa,
 • znajomość podstawowych procedur związanych z przeprowadzaniem badania testowego.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do zakupu i stosowania szeregu testów z kategorii B1 - dowiedz się wiecej o kategoriach testów


PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

1. Co to jest test psychologiczny?

2. Co test mierzy i skąd to wiemy (na przykładzie konkretnego narzędzia)?

3. Wyniki w teście

 • Wynik surowy
 • Wynik przeliczony
 • Grupa odniesienia
 • Podstawowe pojęcia statystyczne (średnia, odchylenie standardowe, rozkład normalny)
 • Podstawowe typy norm

4. Rzetelność

 • Czym jest rzetelność testów psychologicznych
 • Pojęcie korelacji
 • Rodzaje współczynników rzetelności.
 • Błąd pomiaru i przedziały ufności

5. Trafność

 • Czym jest trafność testów psychologicznych
 • Metody sprawdzania trafności testu


II dzień

6. Procedura:

 • Powody ujednolicania procedury
 • Elementy procedury – co się składa na procedurę badania testem
 • Skutki odstępstw od standardowej procedury

7. Etyczne i prawne aspekty stosowania testów

 • Obowiązki badającego
 • Prawa badanego
 • Prawo autorskie i inne regulacje dotyczące stosowania testów

8. Podręcznik jako źródło wiedzy o teście – ćwiczenia praktyczne z podręcznikiem testowym

9. EGZAMIN PISEMNY


Osoby, które uzyskają z egzaminu wynik pozytywny otrzymają certyfikaty potwierdzające ich podstawowe umiejętności w zakresie stosowania testów psychologicznych i uprawniające je do nabycia szeregu testów z kategorii B1.


CENA (984,00 zł brutto) OBEJMUJE:

 • dwudniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • przeprowadzenie egzaminu
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia i zaliczenie egzaminu.

Materiały dydaktyczne (skrócony skrypt szkolenia oraz książka Testy-prawo-praktyka autorstwa A. Ciechanowicz, A.Jaworowskiej oraz T.Szustrowej) zostaną wysłane do uczestników przed rozpoczęciem szkolenia.


O PROWADZĄCYCH

   dr Maria Rafalak
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki uzyskała na Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej pracy stara się łączyć umiejętności analityczne z nowoczesnymi metodami psychometrii. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół praktycznych zastosowań IRT, oraz testów służących do pomiaru inteligencji. Posiada certyfikaty BPS Certificates of Occupational Test Use Level A & Level B. W Pracowni od 2011 r.
m.rafalak@practest.com.pl
     
 

Radosław Wujcik

Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się wokół psychologii poznawczej, neuropsychologii, metodologii badań i statystyki. Jest zwolennikiem wykorzystania zaawansowanych modeli statystycznych w praktyce psychometrycznej.

r.wujcik@practest.com.pl

 

 Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz aby zgłosić się na szkolenie

Dane uczestnika szkolenia
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu