Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami

Tytuł szkolenia

Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami

Termin

02-03.03.2017

Godziny

Pierwszy dzień:  10:00 – 17:00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie)

Drugi dzień:        9:00-13:00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie)
                         14:00-16:00  EGZAMIN PISEMNY

Prowadzenie

mgr Maria Rafalak, mgr Radosław Wujcik

Cena

800 zł + 23%VAT = 984 zł

Program szkolenia

UWAGA! Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem sprawdzającym:

 • umiejętność pracy z podręcznikiem testowym,
 • umiejętność obliczania i analizy wyników testowych,
 • znajomość podstawowych zagadnień z etyki zawodu psychologa,
 • znajomość podstawowych procedur związanych z przeprowadzaniem badania testowego.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do zakupu i stosowania szeregu testów z kategorii B1 - dowiedz się wiecej o kategoriach testów


PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

1. Co to jest test psychologiczny?

2. Co test mierzy i skąd to wiemy (na przykładzie konkretnego narzędzia)?

3. Wyniki w teście

 • Wynik surowy
 • Wynik przeliczony
 • Grupa odniesienia
 • Podstawowe pojęcia statystyczne (średnia, odchylenie standardowe, rozkład normalny)
 • Podstawowe typy norm

4. Rzetelność

 • Czym jest rzetelność testów psychologicznych
 • Pojęcie korelacji
 • Rodzaje współczynników rzetelności.
 • Błąd pomiaru i przedziały ufności

5. Trafność

 • Czym jest trafność testów psychologicznych
 • Metody sprawdzania trafności testu


II dzień

6. Procedura:

 • Powody ujednolicania procedury
 • Elementy procedury – co się składa na procedurę badania testem
 • Skutki odstępstw od standardowej procedury

7. Etyczne i prawne aspekty stosowania testów

 • Obowiązki badającego
 • Prawa badanego
 • Prawo autorskie i inne regulacje dotyczące stosowania testów

8. Podręcznik jako źródło wiedzy o teście – ćwiczenia praktyczne z podręcznikiem testowym

9. EGZAMIN PISEMNY


Osoby, które uzyskają z egzaminu wynik pozytywny otrzymają certyfikaty potwierdzające ich podstawowe umiejętności w zakresie stosowania testów psychologicznych i uprawniające je do nabycia szeregu testów z kategorii B1.


CENA (984,00 zł brutto) OBEJMUJE:

 • dwudniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • przeprowadzenie egzaminu
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia i zaliczenie egzaminu.

Materiały dydaktyczne (skrócony skrypt szkolenia oraz książka Testy-prawo-praktyka autorstwa A. Ciechanowicz, A.Jaworowskiej oraz T.Szustrowej) zostaną wysłane do uczestników przed rozpoczęciem szkolenia.


O PROWADZĄCYCH

  Maria Rafalak
Absolwentka Wydziału Psychologii UW, gdzie uzyskała tytuł magistra. Równocześnie obroniła tytuł licencjata Informatyki i Ekonometrii na wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. W swojej pracy stara się łączyć umiejętności programistyczne z nowoczesnymi metodami psychometrii. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół praktycznych zastosowań IRT, oraz testów z szeroko pojętego obszaru HR.
Posiada certyfikaty BPS Certificates of Occupational Test Use Level A & Level B. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie z Informatyki Społecznej na Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. W Pracowni od 2011 r.
m.rafalak@practest.com.pl
     
 

Radosław Wujcik

Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się wokół psychologii poznawczej, neuropsychologii, metodologii badań i statystyki. Jest zwolennikiem wykorzystania zaawansowanych modeli statystycznych w praktyce psychometrycznej.

r.wujcik@practest.com.pl

 

UWAGA: Wpłaty za szkolenie proszę dokonywać tylko na podstawie otrzymanej faktury. Faktura zostanie wystawiona najwcześniej na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia. Jeżeli dane nabywcy mają być inne niż w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym, prosimy o informację.

 Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz aby zgłosić się na szkolenie

Dane płatnika

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu