Czy można zmienić test (np. skrócić, przetłumaczyć na inny język) na potrzeby badań?

W przypadku wszelkich zmian wprowadzanych do testu, bezwzględnie potrzebna jest zgoda właściciela praw do danego narzędzia, a więc wydawcy i/lub autora testu. Należy przy tym pamiętać, że ewentualne zmiany nie zawsze są możliwe ze względu na specyfikę budowy danego narzędzia, ponadto wyniki uzyskane za pomocą okrojonej lub zmienionej wersji testu nie mogą być interpretowane przy wykorzystaniu zawartych w podręczniku norm, ponieważ normy te zostały stworzone w innych warunkach. Wyniki uzyskane za pomocą testu wykorzystywanego w niestandardowy sposób mogą służyć jedynie do porównań międzygrupowych, w ramach prowadzonego badania lub też do analizy jakościowej.

Secondary menu

płatności obsługuje payu