Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości®– 2 (MMPI®-2)

Tytuł szkolenia

Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości®– 2 (MMPI®-2)

Termin

24-25.05.2018

Godziny

  • pierwszego dnia: 10.00 - 17.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie),
  • drugiego dnia: 9.00 - 16.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie)

Prowadzenie

mgr Joanna Stańczak; mgr Ewa Zalewska

Cena

600 zł + 23% VAT = 738 zł

Program szkolenia

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy uczestniczą indywidualnie w szkoleniach otrzymują zniżkę 10%.

 

Dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla psychologów i studentów piątego roku magisterskich studiów psychologicznych, zainteresowanych stosowaniem Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości – 2. Szkolenie prowadzą współautorki polskiej normalizacji narzędzia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z inwentarzem MMPI®-2 i jego polską adaptacją oraz dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny i interpretacji uzyskanych wyników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe informacje o MMPI®-2

- Opis i historia kwestionariusza MMPI®-2 i procedura prowadzenia badania

- Zmiany w MMPI®-2 w stosunku do MMPI

- Dane psychometryczne i normy

2. Opis i interpretacja skal w MMPI®-2

- Skale kontrolne

- Skale kliniczne

- Skale RC

- Skale treściowe

- Skale dodatkowe

3. Ćwiczenia w obliczaniu wyników i ich ocenie psychometrycznej

4. Analiza wiarygodności profilu – omówienie i ćwiczenia

5. Interpretacja psychologiczna poszczególnych typów skal na wybranych przykładach

 

W przypadku zainteresiowania uczestnictwem w tym szkoleniu w innym terminie, prosimy o wiadomość na adres e.sapryk@practest.com.pl
Formularz zgłoszeniowy dla psychologów

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu