Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2

Tytuł szkolenia

Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2

Termin

05.06.2018

Godziny

10.00 - 17.00

Prowadzenie

Emilia Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik

Cena

Psycholog - 300 zł, Niepsycholog - 300 + 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia

Autorzy: Maria Kovacs
Polska adaptacja i podręcznik: Emilia Wrocławska-Warchala i Radosław Wujcik
Wiek: Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat
Użytkownicy testu: Psychologowie, lekarze, pielęgniarki, i inni specjaliści.


CDI 2 jest przeznaczony do pomiaru objawów depresji u dzieci i młodzieży. Zestaw kwestionariuszy CDI 2 zawiera komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: komplet obejmuje pełną i skróconą wersję kwestionariusza samopisu, wersję dla rodziców (lub innych opiekunów) i wersję dla nauczycieli.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z konstrukcją zestawu kwestionariuszy CDI 2 procedurą badania,  właściwościami psychometrycznymi narzędziami, zakresem zastosowania i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia praktyczne dotyczące procedury badania, obliczania wyników oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Szczegółowy program szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia:

1. Podstawy teoretyczne Testu

•    Kryteria diagnostyczne depresji

•    Specyfika depresji dzieci i młodzieży

2. Zastosowanie zestawu CDI 2

3. Konstrukcja CDI 2

•    Historia

•    Struktura testu

•    Charakterystyka pozycji testowych

•    Specyfika procesu badania

4. Własności psychometryczne CDI 2

•    Trafność

•    Rzetelność

•    Formy wyniku badania

•    Normy


5. Przeprowadzanie badania

•    Przygotowanie do badania

•    Procedura badania

•    Obliczenie wyników surowych i przeliczonych

•    Korzystanie z norm i interpretacja psychometryczna wyniku

•    Interpretacja psychologiczna uzyskanego wyniku

 

CENA ZA SZKOLENIE (300,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

  • jednodniowe szkolenie
  • materiały dydaktyczne
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

  • sprawdzenie pracy zailczeniowej
  • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
  • przy zaliczeniu pracy - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu ASRS i uprawniający do jego nabywania

 

O PROWADZĄCYCH


  
Radosław Wujcik
Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się wokół psychologii poznawczej, neuropsychologii, metodologii badań i statystyki. Jest zwolennikiem wykorzystania zaawansowanych modeli statystycznych w praktyce psychometrycznej. Współautor polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.
r.wujcik@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Współautorka polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.
e.wroclawska@practest.com.pl
Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu