Motywacja osiągnięć - pomiar zaangażowania pracowników

Tytuł szkolenia

Motywacja osiągnięć - pomiar zaangażowania pracowników

Termin

14.06.2018

Godziny

10.00 - 17.00

Prowadzenie

Urszula Brzezińska, Iwona Bac

Cena

Psycholog - 300 zł, Niepsycholog - 300 + 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia


LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć

Charakterystyka narzędzia

LMI - Inwentarz Motywacji Osiągnięć

Autorzy:
Heinz Schuler, George C. Thornton, Andreas Frintrup

Polska adaptacja:

Waldemar Klinkosz, Andrzej Sękowski

 Kwestionariusz mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak:

 • preferowanie trudnych zadań,
 • elastyczność,
 • odwaga,
 • niezależność
 • dominacja,
 • zapał do nauki,
 • wysiłek kompensacyjny,
 • dbanie o prestiż,
 • satysfakcja z osiągnięć,
 • zaangażowanie,
 • flow,
 • internalizacja,
 • samokontrola,
 • wiara w sukces,
 • ukierunkowanie na cel,
 • nastawienie na rywalizację,
 • wytrwałość.

Pozwala na diagnozę profilową.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z procedurą badania kwestionariuszem, jego właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji (z uwzględnieniem interpretacji psychometrycznej, psychologicznej i w kontekście środowiska pracy).

Szczegółowy program szkolenia certyfikacyjnego będzie obejmować następujące zagadnienia:

1. Przedmiot badania – elementarna wiedza o badanym zjawisku: motywacja osiągnięć jako czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników.
2. Zastosowanie w procesach HRowych.
3. Opis metody: budowa, struktura, charakter pozycji testowych, rodzaje wyników; ćwiczenia praktyczne.
4. Wartość psychometryczna metody: trafność, rzetelność, błąd pomiaru, normy.
5. Procedura badania:

 - warunki badania
- sposób prowadzenia badania
- instrukcja i sposób rejestrowania odpowiedzi
- ćwiczenia praktyczne

 6. Sposób opracowania wyników:

 - Obliczanie wyników surowych i ich przekształcanie w wyniki przeliczone
- Korzystanie z norm zawartych w podręczniku
- Ćwiczenia praktyczne

 7. Interpretacja wyników

 - Psychometryczna i psychologiczna interpretacja wyników
- Sens poszczególnych wyników w skalach lub wskaźników
- Interpretacja poszczególnych wskaźników i całościowa interpretacja wyników
- Ćwiczenia praktyczne

 8. Zasady etyczne prowadzenia badań testami w organizacji – kontrakt, świadoma zgoda, informacje zwrotne.

 

CENA ZA SZKOLENIE (300,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

 • jednodniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zailczeniowej
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy  - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu LMI i uprawniający do jego nabywania

 

O PROWADZĄCYCH


  
Urszula Brzezińska
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
     
  Iwona Bac
Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Przez ponad 15 lat pracowała w firmach Executive Search, w działach rekrutacji i Talent Management. Zajmowała się doborem optymalnych kandydatów na stanowiska kierownicze i specjalistyczne dla wielu międzynarodowych organizacji, korzystając jako praktyk z szeregu narzędzi służących ocenie kompetencji kandydatów. Prowadziła projekty Assessment Center. Od 2013 roku w Pracowni Testów odpowiada za rozwój narzędzi skierowanych do biznesu i całego rynku pracy  oraz za współpracę z klientami z tego sektora.
i.bac@practest.com.pl

 Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu