Kwestionariusz CUIDA w diagnozowaniu kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych

Tytuł szkolenia

Kwestionariusz CUIDA w diagnozowaniu kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych

Termin

Zostanie ustalony

Godziny

10.00 - 17.00

Prowadzenie

dr Aleksandra Jaworowska, mgr Diana Fecenec

Cena

350 zł + 23% VAT = 430,50

Program szkolenia

Autorzy: F.A. Bermejo, I. Estevez, M. I. Garcia, E. Garcia-Rubio, L. Lapastora, P. Letamendia, J. C. Parra, A. Polo, M. J. Sueiro, F. Velazquez de Castro
Polska adaptacja i podręcznik: Aleksandra Jaworowska
Wiek: Dorośli
Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych),

Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów.

Pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z procedurą badania kwestionariuszem, jego właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji.

1. Prezentacja kwestionariusza CUIDA

  • Geneza
  • Przedmiot pomiaru
  • Rodzaje wyników
  • Zastosowania

2. Własności psychometryczne

  • Rzetelność
  • Trafność
  • Zmienne demograficzne a wyniki
  • Normy, kontekst badania a wyniki

3. Obliczanie wyników –ćwiczenia praktyczne
4. Interpretacja wyników

  • Reguły interpretowania wyników
  • Ćwiczenia praktyczne w interpretowaniu wyników

 

O PROWADZĄCYCH

  
dr Aleksandra Jaworowska
Tytuł doktora nauk psychologicznych uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez lata prowadziła działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. W Pracowni Testów Psychologicznych zatrudniona od początków jej istnienia, a od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychometrią i diagnozą psychologiczną. Autorka i współautorka wielu narzędzi i adaptacji, w tym m.in.: CUIDA, IDS, IDS-P, TMK, OMNIBUS, RISB.
a.jaworowska@practest.com.pl
  Diana Fecenec
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w Pracowni Testów Psychologicznych rozpoczęła w 1994 r. Od 2006 roku jest członkiem zarządu. Przez kilka lat prowadziła zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje zainteresowania zawodowe - psychometrię i psychologię rozwojową łączy w pracy nad tworzeniem i adaptowaniem testów, przeznaczonych m. in. do badania dzieci. Interesuje się także problematyką samooceny i osobowości. Autorka i współautorka wielu narzędzi i adaptacji, w tym m.in.: DSR, IDS, IDS-P, STAI, MSEI, CWP.
d.fecenec@practest.com.pl


Formularz zgłoszeniowy dla psychologów

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu