Wyprzedaż

Wyświetl:
Sortuj według:

Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych

Agora czy Hyde Park?

Zapraszając badaczy życia społecznego do udziału w prezentowanej publikacji zaproponowałyśmy debatę nad rolą, jaką odgrywa Internet w aktywności grup mniejszościowych - czy jest platformą do artykulacji ich interesów oraz mobilizacji grupy, czy też miejscem, gdzie bez ingerencji cenzury można prezentować różnorodne treści (jakie?), które niekonieczne znalazłyby miejsce w mediach tradycyjnych? ...

25.20zł

Propozycje dla nauczycieli

Aktywny uczeń w świecie muzyki

Czym są aktywizujące działania nauczyciela w kształceniu muzycznym? Jak stymulować aktywność ucznia w procesie słuchania muzyki? Na te pytania odpowiada Elżbieta Frołowicz w swojej książce, opierając się na technikach Celestyna Freineta, teorii Batii Strauss i własnych, wieloletnich doświadczeniach. Jej praca to przedstawienie teorii i, w znacznej mierze, rozwiązań praktycznych. Pedagodzy-muzycy znajdą ...

7.62zł
$nbsp;

 

Al-Kaida i korzenie nowoczesności

Autor: Gray John

AI-Kaida i korzenie nowoczesności to książka przecząca przekonaniu, że fakt, iż nasze korzenie są na wskroś nowoczesne i że my wszyscy mniej lub bardziej także jesteśmy nowocześni, czyni nas coraz bardziej rozumnymi. Nic bardziej odległego od prawdy - powiada Gray. AI-Kaida jest produktem nowoczesności oraz globalizacji, i zapewne nie jest ostatnią formacją, która czerpiąc ze zdobyczy współczesności, ...

15.49zł

Nr 4/2007. Duchy - święci - kult przodków

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Aniołowie i demony

ALBO albo jest pismem promującym interdyscyplinarne, humanistyczne spojrzenie na człowieka i kulturę. Podejmuje aktualne tematy z dziedziny psychologii, psychoterapii, psychiatrii, filozofii, sztuki, literatury, kultury i religii. Inspiracją ALBO albo jest myśl wybitnego szwajcarskiego psychologa i psychiatry - Carla Gustava Junga. Spis treści:Jungowskie inspiracjeZenon Waldemar Dudek - Fantazja twórcza i ...

11.55zł
$nbsp;

 

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Apokalipsa Ziemi

Dominująca pozycja człowieka jako jedynej rozumnej istoty w świecie, przyrodzie i kosmosie od czasów oświecenia zdaje się nie podlegać dyskusji. Człowiek, oczarowany ideą postępu i poznania tajemnic, którymi kiedyś władali bogowie i kapłani, dokonał wielkiego kroku w opanowaniu przestrzeni - zbudował platformy morskie do wydobywania ropy naftowej, wszedł na Mount Everest, stanął na obu biegunach Ziemi, ...

10.80zł

 

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Archetypy.

człowiek kulturowy i symboleJungowskie inspiracjeMirosław Piróg – Indywidualność i archetypyArkadiusz Tabero – Zaratustra-Nietzsche – droga dla wszystkich i dla nikogoOd psychologii do autopsychoterapiiEwa Machut-Mendecka – Jungowska struktura duszy w metaforzeZygmunt Krzak – Moje mandaleZenon Waldemar Dudek – Symbol drzewa a psychologia głębiArchetypy w KulturzeMikołaj Rakusa-Suszczewski ...

10.50zł
$nbsp;

Nr 3/2007. Lider - idol - charyzma

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Bohaterowie i autorytety

ALBO albo jest pismem promującym interdyscyplinarne, humanistyczne spojrzenie na człowieka i kulturę. Podejmuje aktualne tematy z dziedziny psychologii, psychoterapii, psychiatrii, filozofii, sztuki, literatury, kultury i religii. Inspiracją ALBO albo jest myśl wybitnego szwajcarskiego psychologa i psychiatry - Carla Gustava Junga. Spis treści:Jungowskie inspiracjeZenon Waldemar Dudek - Archetypowe ...

11.55zł

 

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Granice psychiki. Świat realny i wyobrażony.

Omówione tematy: jungowskie inspiracje, od psychologii do autopsychologii, archetypy w kulturze, nasze tożsamości, forum psychologii kultury.

10.50zł
$nbsp;

 

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Idee i fantazmaty

Jungowskie inspiracjeZenon Waldemar Dudek - Myślenie mitologiczne i aktywna wyobraźnia Encyklopedia jungowska: Kompleks rodziców (opr. ks. Kazimierz Pajor)

Od psychologii do autopsychoterapiiJadwiga Wais - Burza Szekspira - baśń czy testament?

Archetypy w KulturzeAndrzej Pankalla - Fantazmaty i ich konspiracja z mitami w teorii symbolicznego działania Ernsta E. Boescha Tomasz ...

11.55zł

 

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Inteligencja archetypów. Typy, stereotypy, symbole

Spis treści:Jungowskie inspiracjeKazimierz Pajor – Inteligencja archetypówZenon Waldemar Dudek – Archetypowe wzorce w rozwoju indywidualnej psycheOd psychologii do autopsychoterapii Tomasz Olchanowski – Archetypowe źródło procesów pierwotnych i wtórnychKs. Ryszard Kozłowski – Wewnętrzny nauczyciel człowiekaArchetypy w KulturzeMarek Świrkowicz – Między polką a gangsta-rapem. Narcocorridos jako ...

10.50zł
$nbsp;

 

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Kazirodztwo. Uwiedzenie. Seksualność, władza, miłość

W zeszycie m.in.:Kazimierz Pajor – Interpretacja symboliki kazirodczej w psychologii głębi;Ewa Machut-Mendecka – Oblicza cywilizacji (na podstawie współczesnej prozy arabskiej);Paweł Fijałkowski – Porwani za młodu. Przyczynek do obyczajowości starożytnych Dorów;Ewa Pisarska – Zakorzenienie i tożsamość w antropologicznym projekcie Ericha Fromma;Artur Rumpel – Grób i ślub w pieśni ludowej;Zenon ...

11.18zł

 

ALBO albo - Problemy psychologii i kultury. Kultury świata

Jungowskie inspiracje Zenon Waldemar Dudek - Psychologia kultur świata. Globalizacja, archetypy, tożsamośćEncyklopedia jungowska: Kompleks Edypa (opr. ks. Kazimierz Pajor)

Od psychologii do autopsychoterapii Marta Cywińska-Dziekońska - Symbole kobiecości

Archetypy w Kulturze Lidia Kasarełło - Obrazy w chińskiej kulturze dobrowróżbnej Ewa Siwierska - Koncepcja człowieka u ...

11.55zł
$nbsp;
 

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu