KSIĄŻKI: Starość, starzenie się, geriatria

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Nowe drogi w andragogice i gerontologii

„Książka jest śladem moich podróży naukowych, uczestnictwa w konferencjach na przełomie XX i XXI wieku. Staram się być obecna w życiu naukowym i przekazywać idee, które wydają mi się ważne dla obu dyscyplin - edukacji w trakcie życia i edukacji przez życie. Idea ta współgra z nurtem badań biograficznych. W przekazanych tekstach wyraża się przez połączenie działań badacza z jego myślą ...

35.00zł
$nbsp;

 

Obiektywny i subiektywny wymiar starości. Refleksje nad starością. T.1

Monografia stanowi zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych aspektów starości, jej postrzegania i interpretowania. Zasadnicza refleksja podjęta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość zobiektywizowania starości, zamknięcia tej tematyki w liczbach i statystycznych ujęciach bądź też w uproszczonym zbiorowym portrecie, z którego wynikałoby, że większość osób w zaawansowanym wieku ...

39.90zł

Biografia jako źródło czynników adaptacyjnych

Oblicza starości

Co decyduje o tym, że człowiek w fazie starości podejmuje aktywność lub dopasowuje się do stereotypu bezużytecznego staruszka?

30.45zł
$nbsp;

 

Obraz kobiecej starości w literaturze i sztuce

Kobieta pięćdziesięcioletnia jest zazwyczaj w pełni sił, bogata w doświadczenie, ale bez znaczących osiągnięć, które są udziałem mężczyzn w tym wieku. Kobieta wycofuje się lub zostaje wycofana z wielu aktywności. Cóż począć może istota, którą nauczono wyłącznie poświęcenia, kiedy starość nie żąda już ofiar? Dzieci odchodzą, mąż odsuwa się w swój latami skrzętnie budowany świat. ...

45.00zł

 

Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychpatologia

Jakim zaburzeniom ulegają funkcje poznawcze? Jaki wpływ ma starzenie się i psychopatologia na zdolności poznawcze?Jak procesy rozwojowe wpływają na zmiany poznawcze?

59.90zł
$nbsp;

Cicely Saunders - założycielka ruchu hospicyjnego

Okno nadziei

Głęboka i pełna nadziei opowieść o spełnionym życiu.

Jak to było możliwe, że młoda Angielka zrewolucjonizowała medycynę paliatywną dzięki mądrości, wsparciu i miłości trzech polskich imigrantów? A to, że stworzenie jednego miejsca opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi doprowadziło do powstania podobnych miejsc w wielu innych krajach? Trudno także uwierzyć w to, że budowę pierwszego na ...

41.90zł

 

Okrągły rok zabaw. 56 aktywności dla młodych i starych

Ta książka to zbiór 59 scenariuszy zajęć (na każdy tydzień roku), autorstwa doświadczonych animatorek pracujących z osobami starszymi, adaptowany do polskich warunków. Zawiera on pomysły na rozmowy przywołujące miłe wspomnienia z dzieciństwa i młodości, gry usprawniające pamięć i stymulujące do wysiłku intelektualnego, a także propozycje zajęć ruchowych odpowiednich dla osób w podeszłym wieku.

45.00zł
$nbsp;

 

Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne

Wiek XXI niesie ze sobą nowe, skomplikowane wyzwania w zakresie opieki i wychowania Istnieje więc pilna potrzeba prowadzenia szerokiej dyskusji w tym zakresie.Książka „ Opieka i wychowanie- tradycja i problemy współczesne” obejmuje opracowania, w których problematyka procesu opieki i wychowania zaprezentowana jest w ujęciu historycznym i współczesnym. Dialog współczesności z przeszłością konieczny jest ...

50.40zł

Jak pomóc w potrzebie i na starość

Opieka nad chorym w domu

Autor: Möse R.J.

Książka-poradnik, napisana prostym i przystępnym językiem, jest skierowana do wszystkich tych, którzy mają w rodzinie osoby starsze. To wy możecie im pomóc czerpać radość życia do końca ich dni. Opieka nad chorym zyskała w ostatnich latach na szczególnym znaczeniu. Dla bezproblemowej opieki w domu warunkiem jest określona wiedza podstawowa. W centrum zainteresowania nie znajduje się jednak tylko stary ...

29.90zł
$nbsp;

 

Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. Jest szczegółowym i wielodziedzinowym opracowaniem zbiorowym, ujmującym w jedną całość najważniejsze problemy dotyczące populacji osób starszych. Uwzględnia interdyscyplinarną analizę starzenia się, tj. starzenie się w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, co wyróżnia podręcznik na tle innych, dostępnych na rynku. ...

89.00zł

Opieka w domu, pomoc instytucjonalna, świadczenia pieniężne

Opieka nad seniorem

Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji: starsza osoba w rodzinie nie radzi już sobie sama. Zmiany związane z wiekiem często prowadzą do ograniczenia samodzielności. Autorka poradnika przekazuje praktyczne informacje, opisuje trudne, złożone problemy seniorów w sposób kompetentny i prosty jednocześnie.Długotrwała opieka nad seniorem jest ciężkim zadaniem i wymaga wielkiej wytrzymałości. Nie ...

25.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu