KSIĄŻKI: Psychologia poznawcza

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy

Wśród publikacji dostępnych na polskim rynku wydawniczym można spotkać prace poruszające różne aspekty zaburzeń, ale znacznie trudniej znaleźć takie, które zagadnienie to ujmowałyby w sposób wyczerpujący, a jednocześnie tak praktyczny. Ogromnym walorem książki są liczne przykłady i opisy zaburzeń zachowania, emocji i mowy. Przedstawione jest ich tło rodzinne, przebieg terapii oraz skutki dla bliskich ...

36.00zł

 

Dziecko nie mówi... Badanie przymierza rodzinnego w triadzie matka-ojciec-dziecko.

W książce autor prezentuje własna modyfikację tzw. metody lozańskiej, służącej do całościowego badania triady rodzinnej - matki, ojca i dziecka. Omawia on także rezultaty własnych badań nad wpływem złożonych, dynamicznych relacji rodzinnych na rozwój psychiczny małego dziecka. Proponuje rozumienie zespołu prostego opóźnienia rozwoju mowy jako zaburzenia obejmującego całą triadę rodzinną. Ponadto ...

29.40zł
$nbsp;

Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży

Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi

Jak wspomagać rozwój umiejętności plastycznych dziecka? Jak sztuka może ułatwiać dzieciom radzenie sobie z emocjami i wyrażanie ich?Czego dziecko się uczy poprzez malowanie, rysowanie i rzeźbienie?W jakim wieku dziecko powinno posiadać odpowiednie umiejętności, by prawidłowo się rozwijać?Kiedy stosować terapię sztukami plastycznymi?

Adresatami książki są rodzice, nauczyciele ...

34.90zł

Wybrane konteksty teoretyczne - wybrane perspektywy praktyczne

Dziecko w przestrzeniach języka

Język fascynuje naukowców reprezentujących różne dyscypliny i subdyscypliny naukowe. Inspiruje teoretyków, którzy z różnych perspektyw (przyjętych koncepcji teoretycznych), za pomocą różnych metod, technik i narzędzi badają rzeczywistość języka. Jest też inspiracją dla praktyków odpowiedzialnych za tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych osób w ...

44.00zł
$nbsp;

 

Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań

Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”. Przyjęte w niej trzy założenia: dziecko jest zawsze w sytuacji uczenia się, które stanowi proces o wielowymiarowej strukturze, zaś kontekst tej sytuacji jest zależny od subiektywnego sposobu widzenia i interpretacji ...

34.00zł

 

Dziecko w świecie języka

Książka jest trzynastą już pozycją poczytnej serii "Nauczyciele - Nauczycielom". Koncentruje się ona wokół problemów kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci oraz możliwości kształcenia tej kompetencji w szkole. Autorki opisują w niej takie umiejętności dzieci i młodzieży, jak: sposoby porozumiewania się w różnych sytuacjach, tworzenie tekstów pisanych, posługiwanie się związkami ...

20.80zł
$nbsp;

 

Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku

Procesy przeciw pornografii literackiej, a później również filmowej i artystycznej, które rozpoczęły się od słynnej sprawy Pani Bovary i trwały przez prawie cały wiek XX, dotykają problemu prawnych, formalnych i gatunkowych wyznaczników pornografii. Czy dzieła pornograficzne mają jakąś wspólną cechę? Pomimo rozlicznych problemów definicyjnych można wyodrębnić jedną – pornografia nie jest ...

39.00zł

 

Dziennikarstwo i świat mediów. Wyd. III zmien. i rozsz.

Zbiór artykułów, rozpraw i szkiców podejmujących zagadnienia związane z prasą, radiem, telewizją i tzw. nowymi mediami. Ich autorami są polscy badacze zajmujący się komunikologią, a także dziennikarz-praktycy. Książka obejmuje szeroki zakres wiedzy o mediach: ich historię, stan obecny, możliwości rozwojowe oraz ich usytuowanie w perspektywie socjologicznej, socjopsychologicznej i etycznej.

36.75zł
$nbsp;

 

Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia

Nie możesz zajmować się poważnie stolarką gołymi rękami i nie możesz zajmować się poważnie myśleniem gołym mózgiem.Bo DahlbomKsiążka ta stanowi kolekcję moich ulubionych narzędzi do myślenia. Nie będę ich tylko opisywał; zamierzam się nimi posłużyć, aby łagodnie przeprowadzić twój umysł przez trudne terytorium aż do dość radykalnych ...

99.90zł

 

Edukacja artystyczna a metafora

W tomie pod tytułem Edukacja artystyczna a metafora zostały zamiesz­czone artykuły uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Edukacji Arty­stycznej EDUART „Metafora - Sztuka - Aktywność twórcza", która odbyła się 20-21 października 2005 roku w Toruniu.Współczesne rozumienie metafory nie wiąże jej tylko z językiem werbalnym, z twórczością literacką, ale także z zagadnieniami związany­mi ...

35.70zł
$nbsp;

Na podstawie doświadczeń własnych

Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych

Warsztaty, jako spotkanie podczas kreacji, są swego rodzaju szczególną okazją do rozwoju, zarówno dla uczestników, jak i dla animatora. W przypadku spotkań prowadzonych przeze mnie ich projektowanie odbywa się na dwóch obszarach. Pierwszy z nich to ten, w którym warsztaty są w swej istocie propozycją artystyczną, czyli rodzajem twórczości, a drugi - związany jest ze stosowaniem ich jako metody pracy ...

40.95zł

 

Edukacja i uczenie się. 16 największych mitów

- Czy ludzie potrafią prawidłowo ocenić, ile umieją?- Czy istnieje wiele różnych inteligencji?- Czy prezentacje multimedialne ułatwiają zdobywanie wiedzy?- Czy powtarzanie to skuteczna metoda uczenia się?- Czy stosowanie nagród sprzyja, czy przeszkadza w zdobywaniu wiedzy?- Czy osoby mające wysoką samoocenę uczą się lepiej?

Jeffrey D. Holmes przyjrzał się szesnastu powszechnie podzielanym ...

59.00zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu