KSIĄŻKI: Mowa, język

Wyświetl:
Sortuj według:

 

Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia

W niniejszej publikacji pragniemy przedstawić specjalistom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim osobom zainteresowanym problematyką mutyzmu wybiórczego nasze doświadczenia i różne podejścia do tego zaburzenia. Uważamy, że każde dziecko dotknięte mutyzmem – choć zachowuje się podobnie jak inne dzieci niemówiące – wymaga odpowiednio dobranych metod i technik terapeutycznych, działań, które nazywamy ...

30.00zł

 

Mutyzm wybiórczy. Własnymi słowami

"Mutyzm wybiórczy. Własnymi słowami to wyjątkowo cenna pozycja. Autorzy omawiają nie tylko kryteria formalne, lecz także złożoność objawów mutyzmu wybiórczego. Książka obfituje w przykłady sytuacji nasilających te objawy. Carl Sutton i Cheryl Forrester pokazują, jak dzieci i młodzież z mutyzmem przeżywają doświadczenie lęku, nękania, wstydu i poczucia odmienności. Wydaje mi się, że dla rodziców, ...

59.00zł
$nbsp;

Z orientalistą Andrzejem Pisowiczem rozmawiaja Kornelia Mazurczyk i Zbigniew Ropkita

Na końcu języka
"Na końcu języka" to opowieść o fascynujących zależnościach między językiem a polityką i kulturą. To podróż w czasie i przestrzeni: od starożytności, gdy Grecy na złość wszystkim zaczęli pisać od lewej do prawej, przez XIX-wieczną Warszawę w której 27 listopada 1900 roku Henryk Sienkiewicz wymyślił słowo „pocztówka”, aż po Związek Radziecki, gdzie popularnym imieniem był MELS (skrót od ...
34.90zł

Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?

Niepełnosprawność intelektualna. Mowa - język - komunikacja
Publikacja porusza istotną kwestię funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym, w płaszczyźnie społeczno-komunikacyjnej, pedagogicznej i edukacyjnej. Autor podkreśla, iż problem diagnozowania upośledzenia umysłowego na podstawie badań ilorazu inteligencji w przypadku takich osób nie pozwala na przedstawienie jednoznacznych wyników. Dopiero po przeprowadzeniu ...
23.00zł
$nbsp;

 

Niepłynność mowy w jąkaniu

"Niepłynność mowy w jąkaniu" to praca ważna dla praktyki logopedycznej. Autorka w sposób bardzo szczegółowy omówiła istniejące w literaturze definicje i klasyfikacje zaburzeń płynności mowy. Przedstawiła także różne skale przeznaczone do diagnozy jąkania. Praca zawiera obszerną analizę objawów niepłynności. Autorka zebrała syntetycznie w formie wykresów objawy niepłynności zanotowane w tekstach ...

33.60zł

Szkice dawne i nowe

Nowomowa i ciągi dalsze

Peryfrazy współczesneAforyzm a sloganRewolucja antymoralna. Z Michałem Głowińskim rozmawia Jan Strzałka

51.45zł
$nbsp;

Edukacja wczesnoszkolna

Owocna edukacja. Mała ortografia. Kl.1
Publikacja zawiera ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki, które służą utrwaleniu i sprawdzeniu wiedzy oraz kształceniu umiejętności poprawnego pisania. Ułatwiają dzieciom utrwalenie pisowni różnych wyrazów, jednocześnie skupiając ich uwagę na pracy z wyrazami do zapamiętania, których pisowni nastręcza najwięcej trudności.Liczne krzyżówki, rebusy i łamigłówki łączą w sobie naukę z zabawą.
15.00zł

Edukacja wczesnoszkolna

Owocna edukacja. Mała ortografia. Kl.2
Ortografia i gramatyka dla ucznia kl. 2 szkoły podstawowej.
16.50zł
$nbsp;

 

Owocna edukacja. Wspomaganie rozwoju mowy i emocji. Karty pracy
OWOCNA EDUKACJA to cykl publikacji poświęconych projektowi Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych, realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych jest obecnie kluczowym elementem polityki oświatowej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
15.50zł

 

Owocna edukacja. Wspomaganie rozwoju mowy i emocji. Zabawy i ćwiczenia
Zbiór zabaw i ćwiczeń zawierający materiał dotyczący wspomagania rozwoju:- mowy - gdzie znajdują się m.in.: zabawy i ćwiczenia oddechowe, głosowe, logarytmiczne, narządów artykulacyjnych, artykulacyjne, pozwalające zrozumieć i wykonywać polecenie rozwijające i wzbogacające słownictwo dziecka, zachęcające do samodzielnego wypowiadania się, rozwijające wypowiedzi pod względem gramatycznym, zachęcające ...
17.00zł
$nbsp;

 

Patologia mowy
Pierwsza polska monografia dotycząca patologii mowy – dyscypliny naukowej i praktycznej zajmującej się osobami z zaburzeniami mowy w różnym wieku. Publikacja pod redakcją naukową prof. Zbigniewa Tarkowskiego składa się z czterech części, poświęconych odpowiednio: afazjologii, balbutologii, logopatologii oraz terapii. Została napisana przez interdyscyplinarny zespół składający się z lekarzy, lingwistów, ...
53.00zł

 

Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujacych publicznie

Jak mówić pięknie? Co zrobić. by wypowiadane słowa dobrze brzmiały, wywoływały szacunek i podziw? Jak przyciągnąć uwagę brzmieniem głosu? Jak mówić. by głos służył przez wiele lat? Na wszystkie te pytania czytelnik znajdzie odpowiedź w podręczniku przygotowanym przez logopedę i trenera emisji głosu z wieloletnim doświadczeniem warsztatowym. Autorka wzbogaca kompendium podstawowej wiedzy przydatnej ...

36.90zł
$nbsp;
 

Secondary menu

płatności obsługuje payu