Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS

Podtytuł: 
(Interpersonal Adjective Scales)
Autorzy: 
Jerry S. Wiggins

Adaptacja polska: Andrzej E. Sękowski, Waldemar Klinkosz

Jest to narzędzie samoopisowe służące do pomiaru cech, które charakteryzują człowieka w relacjach z innymi ludźmi. Składa się z 64 przymiotników; zadaniem badanego jest określenie dokładności – w skali od 1 do 8, z jaką każdy z tych przymiotników opisuje go jako osobę. IAS obejmuje osiem skal odpowiadających ośmiu wymiarom uporządkowanym kołowo na modelu uwzględniającym dwie szersze dymensje transakcji interpersonalnych: dominację i wsparcie. W efekcie uzyskuje się profil interpersonalny charakteryzujący badanego na wymiarach.

wróć

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu