Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

IDS w Praktyce Psychologicznej wkrótce w sprzedaży!

2017-02-17

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS dla Dzieci w Wieku 5–10 lat zostały wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP w 2013 roku. Przez trzy kolejne lata obecności IDS na rynku rosła popularność tego narzędzia i dzisiaj można powiedzieć, że jest ono powszechnie stosowane przez psychologów zajmujących się diagnozą dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W popularyzacji IDS niewątpliwie pomogły licznie organizowane w całej Polsce szkolenia, prowadzone przez Autorki polskiej adaptacji, w których wzięło udział blisko 1000 psychologów.

Owocem tego intensywnego dla IDS okresu jest niniejsza książka, w której staraliśmy się zebrać doświadczenia w pracy ze Skalami Inteligencji i Rozwoju IDS, będące udziałem nie tylko naszym jako Wydawcy testu, lecz również naukowców wykorzystujących to narzędzie w pracy badawczej, a przede wszystkim psychologów-praktyków stosujących IDS w swojej pracy.

Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników IDS (zaprezentowane także w IDS w Praktyce Psychologicznej), do tej pory Skale IDS najczęściej były stosowane przy ocenie dojrzałości dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny. Z tego powodu problematyce gotowości szkolnej poświęcono w niniejszym zbiorze najwięcej miejsca. Czytelnicy znajdą tu zatem dokładniejsze opracowanie opisanego na naszej stronie internetowej modelu badania gotowości szkolnej, jego empiryczną weryfikację, oraz porównanie wyników dzieci pięcioletnich badanych obiema Skalami Inteligencji i Rozwoju – IDS oraz IDS-P.

Dla tych, którzy na co dzień korzystają z IDS, szczególnie interesujące będą rozdziały przedstawiające nowe możliwości analizy rezultatów badania, na co pozwoliło znormalizowanie wyników w sferach oraz wprowadzenie mnożnika przy obliczaniu ilorazów inteligencji wówczas, gdy nie wszystkie testy IDS były wykonywane. Są to zupełnie nowe wskazówki, które nie mogły się znaleźć w podręczniku. Publikacja porusza także kwestię możliwości praktycznego modułowego stosowania Skali Inteligencji i Rozwoju IDS – niewątpliwego waloru tego narzędzia.

 

IDS w Praktyce Psychologicznej trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach.


wróć do listy

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu