FROSTIG - Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig

Autor testu:
Marianna Frostig
Polska standaryzacja:
Ewa Pietsch-Szurek, Barbara Szmigielska-Siuta, Jerzy Siuta (1999)
Wiek:
Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Procedura:
Dzieci młodsze - badanie indywidualne, przeciętnie 30-45 minut; dzieci starsze - badanie grupowe, przeciętnie 60 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii oraz szkoleniu z konkretnego testu

Niewerbalny test służący do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej.

Opis: test składa się z 72 prób rysunkowych zgrupowanych w pięciu podtestach badających koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałości kształtu, położenia figur, stosunków przestrzennych.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: zadowalająca trafność czynnikowa.

Normy: dla dzieci od 4. do 8. roku życia.

Zastosowanie: ocena poziomu percepcji wzrokowej i wiążącej się z nią dojrzałości szkolnej, diagnoza zaburzeń motorycznych u dzieci.

Uwaga! Do ćwiczeń z dziećmi wykazującymi deficyty w sferze analizatora wzrokowego służy program M. Frostig, D. Horne'a: Wzory i Obrazki. Program Rozwijający Percepcję Wzrokową.

 

SZKOLENIE ze stosowania i interpretacji testu FROSTIG.

 

Dowiedz się więcej o szkoleniach, których zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
386.82zł
447.04zł
-
447.04zł
159.76zł
167.75zł
5%
167.75zł
188.80zł
232.23zł
23%
232.23zł
30.76zł
37.84zł
23%
37.84zł
7.50zł
9.22zł
23%
9.22zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu