FROSTIG - Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig

Autor testu:
Marianna Frostig
Polska standaryzacja:
Ewa Pietsch-Szurek, Barbara Szmigielska-Siuta, Jerzy Siuta (1999)
Wiek:
dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
Procedura:
dzieci młodsze - badanie indywidualne, przeciętnie 30-45 minut; dzieci starsze - badanie grupowe, przeciętnie 60 minut
Użytkownicy testu:
psychologowie (wymagany dyplom studiów psychologicznych); pedagodzy - po odbyciu szkolenia
Kategoria testu:
B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym szkoleniu ogólnym z psychometrii oraz szkoleniu z konkretnego testu

Niewerbalny test służący do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej.

Opis: test składa się z 72 prób rysunkowych zgrupowanych w pięciu podtestach badających koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałości kształtu, położenia figur, stosunków przestrzennych.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: zadowalająca trafność czynnikowa.

Normy: dla dzieci od 4. do 8. roku życia.

Zastosowanie: ocena poziomu percepcji wzrokowej i wiążącej się z nią dojrzałości szkolnej, diagnoza zaburzeń motorycznych u dzieci.

Uwaga! Do ćwiczeń z dziećmi wykazującymi deficyty w sferze analizatora wzrokowego służy program M. Frostig, D. Horne'a: Wzory i Obrazki. Program Rozwijający Percepcję Wzrokową.

 

Dowiedz się więcej o szkoleniach, których zaliczenie pozwoli osobie nie będącej psychologiem na nabycie tego testu.

 

Cennik testów ważny od dnia 1.07.2014r. do dnia 31.12.2014r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
386.82zł
447.04zł
-
447.04zł
188.80zł
232.23zł
23%
232.23zł
7.50zł
9.22zł
23%
9.22zł
159.76zł
167.75zł
5%
167.75zł
30.76zł
37.84zł
23%
37.84zł
 

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu