FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

Autorzy:
Maria Cyniak-Cieciura, Bogdan Zawadzki, Jan Strelau
Wiek:
Młodzież w wieku od 15 lat, dorośli
Procedura:
Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut
Użytkownicy testu:
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu:
C - Tylko dla psychologów

Opis: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej, FCZ-KT(R), podobnie jak poprzednia wersja inwentarza, jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiącego część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu i odnosi się do formalnego, nie zaś treściowego aspektu zachowania. Składa się ze 100 pozycji, do których badany ustosunkowuje się na 4-stopniowej skali odpowiedzi.

FCZ-KT(R) ma siedem skal treściowych: sześć analogicznych do FCZ-KT, choć częściowo zmienionych pod względem treści pozycji: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna, Wytrzymałość, Reaktywność emocjonalna i Aktywność, oraz jedną całkowicie nową skalę: Rytmiczność.

Rzetelność: Skale FCZ-KT(R) pozwalają na pomiar charakteryzujący się satysfakcjonującą rzetelnością – zgodnością wewnętrzną i stabilnością czasową.

Trafność: W badaniach walidacyjnych do oszacowania związków z innymi wymiarami osobowości/temperamentu wykorzystano kwestionariusze: NEO-FFI, PEN oraz PTS. Dodatkowej weryfikacji trafności teoretycznej dokonano na etapie badania normalizacyjnego i dalszych badań trafnościowych, obliczając korelacje FCZ-KT(R) z narzędziami służącymi do badania różnych charakterystyk poznawczych: uwagi i spostrzegawczości (TUS), inteligencji emocjonalnej (TIE) oraz inteligencji płynnej (CFT).

Normy: Normy staninowe; opracowane tabele norm dla populacji ogólnej, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, oddzielnie dla osób w różnych grupach wieku (15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 i więcej lat) oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w wymienionych grupach wieku.

Zastosowanie: Kwestionariusz znajduje zastosowanie zarówno w badaniach naukowych, jak i aplikacyjnych – może być wykorzystywany w doradztwie zawodowym, wychowawczym, procesach rekrutacyjnych, badaniach klinicznych.

Materiały:

  • Komplet (Podręcznik, arkusze, komplet kluczy)
  • Podręcznik
  • Arkusze testowe (25 egz.)
  • Klucze

Zobacz ulotkę

 

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
345.08zł
398.26zł
-
398.26zł
145.53zł
152.81zł
5%
152.81zł
37.50zł
46.13zł
23%
46.13zł
162.05zł
199.32zł
23%
199.32zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu