DYSLEKSJA 5 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy V szkoły podstawowej.

Autorzy:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Stańczak (2010)
Wiek:
Uczniowie V klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Szczególnie przydatne dla:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub podyplomowych) kierunkowych)
Kategoria testu:
A

 

W skład baterii przeznaczonej do badania uczniów V klasy szkoły podstawowej wchodzą następujące testy:

A. Czytania

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci z niezależnie stwierdzoną dysleksją od dzieci z populacji ogólnej. Mają opracowane normy dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, oddzielnie dla semestru zimowego i letniego.

Aneks stanowi uzupełnienie Przewodnika diagnostycznego wydanego w 2009 roku opisującego metodykę postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji oraz zawierającego informacje o procedurze badania i właściwościach psychometrycznych 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów III klasy szkoły podstawowej. W Aneksie podano informacje o właściwościach psychometrycznych 8 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów V klasy szkoły podstawowej.

Wyniki badań przedstawionych w Aneksie potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Aneks zawiera też rozdział poświęcony charakterystyce inteligencji dzieci z dysleksją, a zwłaszcza pokazaniu jej specyfiki dzięki porównaniu z inteligencją dzieci z populacji ogólnej. W Aneksie znajdują się też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w czytaniu i pisaniu.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej


 

Cennik testów ważny od dnia 01.07.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
720.99zł
813.46zł
-
813.46zł
270.04zł
301.49zł
-
301.49zł
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
28.73zł
35.34zł
23%
35.34zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
16.21zł
19.94zł
23%
19.94zł
28.73zł
35.34zł
23%
35.34zł
22.38zł
27.53zł
23%
27.53zł
13.91zł
17.11zł
23%
17.11zł
16.19zł
19.91zł
23%
19.91zł
86.20zł
106.02zł
23%
106.02zł
38.61zł
47.49zł
23%
47.49zł
237.24zł
249.10zł
5%
249.10zł
170.34zł
178.86zł
5%
178.86zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

płatności obsługuje payu