DYSLEKSJA 5 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy V szkoły podstawowej.

Autorzy:
Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Stańczak (2010)
Wiek:
Uczniowie V klasy szkoły podstawowej
Procedura:
Badanie indywidualne; czas wykonywania niektórych testów Baterii jest ściśle ograniczony, inne można stosować bez ograniczenia czasu; czas łączny - około 60 minut.
Użytkownicy testu:
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub podyplomowych) kierunkowych)
Kategoria testu:
A - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów

W skład baterii przeznaczonej do badania uczniów V klasy szkoły podstawowej wchodzą następujące testy:

A. Czytania

B. Pisania

C. Umiejętności fonologicznych

D. Szybkiego Nazywania

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci z niezależnie stwierdzoną dysleksją od dzieci z populacji ogólnej. Mają opracowane normy dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, oddzielnie dla semestru zimowego i letniego.

Aneks stanowi uzupełnienie Przewodnika diagnostycznego wydanego w 2009 roku opisującego metodykę postępowania diagnostycznego prowadzącego do rozpoznania lub wykluczenia dysleksji oraz zawierającego informacje o procedurze badania i właściwościach psychometrycznych 10 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów III klasy szkoły podstawowej. W Aneksie podano informacje o właściwościach psychometrycznych 8 testów służących do diagnozowania dysleksji u uczniów V klasy szkoły podstawowej.

Wyniki badań przedstawionych w Aneksie potwierdzają trafność proponowanej metodyki postępowania diagnostycznego przy rozpoznawaniu dysleksji. Aneks zawiera też rozdział poświęcony charakterystyce inteligencji dzieci z dysleksją, a zwłaszcza pokazaniu jej specyfiki dzięki porównaniu z inteligencją dzieci z populacji ogólnej. W Aneksie znajdują się też przykładowe opisy przypadków dzieci zgłoszonych na badania z powodu trudności w czytaniu i pisaniu.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - Stosowanie baterii testów DYSLEKSJA 3 i DYSLEKSJA 5 po reformie edukacyjnej


 

Cennik testów ważny od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. Dotyczy to testów wydanych przez Pracownię. Ceny pozostałych testów (oznaczonych w spisie gwiazdką) mogą ulec zmianie. UWAGA!!! Komplet testu w fakturze rozpisany będzie na elementy z powodu zróżnicowanych stawek VAT. Podane ceny są cenami brutto, dlatego na fakturze mogą wystąpić groszowe różnice.
ELEMENT TESTU:CENA NETTO:CENA BRUTTO:VAT:
262.18zł
292.71zł
-
292.71zł
699.98zł
789.76zł
-
789.76zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
15.74zł
19.36zł
23%
19.36zł
27.89zł
34.31zł
23%
34.31zł
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
21.73zł
26.73zł
23%
26.73zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
83.68zł
102.93zł
23%
102.93zł
37.49zł
46.11zł
23%
46.11zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
15.72zł
19.33zł
23%
19.33zł
27.89zł
34.31zł
23%
34.31zł
13.50zł
16.61zł
23%
16.61zł
230.32zł
241.84zł
5%
241.84zł
165.38zł
173.65zł
5%
173.65zł
 
Klienci kupujący ten produkt, kupowali także:

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu