Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Dofinansowanie szkoleń

2016-02-02

Zachecamy Państwa do zapoznania się z zasadami gospodarowania środków przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na 2016 rok. KFS 2016 został utworzony ze środków Funduszu Pracy aby wspierać kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako rozwiązanie systemowe stosowane na terenie całego kraju, poprzez przeznaczenie środków publicznych na edukację osób pracujących, ma przyczynić się do zwiększenia umiejętności osób pracujących i pomóc w zaktualizowaniu wiedzy niezbędnej w miejscu pracy.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników.

Wnioski o dofinansowanie działań w ramach KFS przyjmowane są w Powiatowych/Grodzkich Urzędach Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki z KFS 2016 mogą zostać wykorzystane na dofinansowanie szkoleń prowadzonych przez Pracownię*.

Więcej informacji na stronach Urzędów Pracy oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016/

 

*Wpis ten ma charakter jedynie informacyjny. Pracownia nie prowadzi konsultacji ani nie udziela szczegółowych informacji w zakresie składania wniosków o przyznanie środków z KFS.

 

wróć do listy

Secondary menu

płatności obsługuje payu