Diagnoza psychologiczna

Standardy diagnozy uchwalone przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP: LINK

Diagnoza psychologiczna w kontekście wielokulturowości: LINK

Wykorzystanie IDS do badania gotowości szkolnej: LINK

O Efekcie Flynna: LINK

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu