Aktualności:

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Co nowego w FCZ-KT(R)?

2016-08-22

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej, FCZ-KT(R), podobnie jak poprzednia wersja inwentarza, jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiącego część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu (RTT; Strelau, 2006), i odnosi się do formalnego, nie zaś treściowego aspektu zachowania.

Pierwsza wersja kwestionariusza, stanowiąca operacjonalizację twierdzeń i postulatów strukturalnych RTT, została opublikowana w formie podręcznika w 1997 roku i od tamtej pory znalazła zastosowanie w szeroko rozumianej praktyce psychologicznej (diagnozie psychologicznej na potrzeby prowadzenia procesów rekrutacyjnych i psychoterapeutycznych); służyła również do badań naukowych dotyczących biologicznych (temperamentalnych) wymiarów osobowości.

W trakcie prac diagnostycznych i naukowych ujawniono pewne niedoskonałości narzędzia – praktycy wskazywali na brak możliwości oceny stopnia nasycenia odpowiedzi aprobatą społeczną, naukowcy zaś – na wady psychometryczne narzędzia, a także na problemy dotyczące wewnętrznej struktury cech temperamentu bądź też ich niedostatecznego zbilansowania treściowego. Z upływem czasu ujawniły się także różnice kulturowe, które mogły wpłynąć na trafność procesu badania tym kwestionariuszem.

Po około 20 latach od opublikowania narzędzia, postanowiono więc wprowadzić zmiany do dotychczasowej wersji kwestionariusza. Nadrzędnym celem prac rewalidacyjnych FCZ-KT było wprowadzenie zmian podyktowanych względami teoretycznymi, kulturowymi i psychometrycznymi, przy zachowaniu lub polepszeniu parametrów psychometrycznych skal kwestionariusza.

FCZ-KT(R) w porównaniu z wersją pierwotną ma:

  • siedem skal treściowych: sześć analogicznych do FCZ-KT, choć częściowo zmienionych pod względem treści pozycji: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna, Wytrzymałość, Reaktywność emocjonalna i Aktywność, oraz jedną całkowicie nową skalę: Rytmiczność;
  • liczbę pozycji zmniejszoną ze 120 do 100 (po 15 w skali, za wyjątkiem Rytmiczności – 10 pozycji);
  • dotychczasowy dwukategorialny format odpowiedzi zmieniony na format czterokategorialny: 1 – Zdecydowanie nie zgadzam się, 2 – Nie zgadzam się, 3 – Zgadzam się i 4 – Zdecydowanie zgadzam się;
  • poprawione parametry rozkładu wyników skal;
  • zachowane wysokie współczynniki rzetelności, w tym stabilności czasowej pomiaru;
  • zweryfikowaną i porównywalną z wersją poprzednią trafność w zakresie związków z innymi narzędziami badającymi cechy osobowości/temperamentu, funkcjonowanie poznawcze oraz zaburzenia osobowości i zaburzenie stresowe pourazowe PTSD;
  • opracowane tabele norm dla populacji ogólnej, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, oddzielnie dla osób w różnych grupach wieku (15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 i więcej lat) oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w wymienionych grupach wieku.

 

FCZ-KT(R) trafi do sprzedaży we wrześniu 2016 r. zastępując dostępny obecnie FCZ-KT. Materiały do starej wersji Kwestionariusza będą sprzedawane do wyczerpania zapasów magazynowych. Wersja FCZ-KT dostępna na platformie do badań komputerowych Epsilon zostanie zaktualizowana do wersji zrewidowanej w przyszłym roku.


wróć do listy

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu