BDI-II

Podtytuł: 
Inwentarz Depresji Becka – drugie wydanie

BDI-II (Beck Depression Inventory – Second Edition; BDI-II) jest samoopisowym narzędziem do pomiaru nasilenia depresji u pacjentów diagnozowanych psychiatrycznie, dorosłych oraz młodzieży w wieku 13 lat lub starszej.

BDI-II opracowano z myślą o uzyskaniu wskaźnika obecności i stopnia nasilenia objawów depresji; nie jest to natomiast narzędzie przeznaczone do diagnozy klinicznej. BDI-II należy używać z dużą ostrożnością, jeśli jest jedynym narzędziem diagnostycznym, ponieważ depresji mogą towarzyszyć różne pierwotne zaburzenia.

BDI-II składa się z 21 pozycji. Na ogół wykonanie testu zabiera 5 – 10 minut. Pacjenci z ciężką depresją lub z zaburzeniami obsesyjnymi często wykonują go dłużej niż przeciętnie.

BDI-II oparte jest na danych psychometrycznych i doświadczeniu klinicznym gromadzonym przez 35 lat (w odniesieniu do wcześniejszych wersji narzędzia - BDI oraz BDI-IA). Wstępne informacje na temat własności psychometrycznych BDI-II zostały zebrane od 500 ambulatoryjnych pacjentów psychiatrycznych (wersja oryginalna).

Badania normalizacyjne rozpoczną się w 2017 r.

wróć

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu