Badanie osobowości w kontekście zawodowym. Pomiar kompetencji kierowniczych, społecznych i przystosowania do warunków pracy.

Tytuł szkolenia

Badanie osobowości w kontekście zawodowym. Pomiar kompetencji kierowniczych, społecznych i przystosowania do warunków pracy.

Termin

18.06.2018

Godziny

10.00 - 17.00

Prowadzenie

Urszula Brzezińska, Emilia Wrocławska-Warchala

Cena

Psycholog - 300 zł, Niepsycholog - 300 + 250 zł (ceny netto)

Program szkolenia


BIP– Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy

Charakterystyka narzędzia

BIP– Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy

Autorzy:
R. Hossiep, M. Paschen

Polska adaptacja:

Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Kwestionariusz mierzy osobowość w kontekście zawodowym. Uwzględnia takie wymiary osobowości, jak:  

 • motywacja osiągnięć,
 • motywacja władzy,
 • motywacja przywództwa,
 • sumienność,
 • elastyczność,
 • orientacja na działanie,
 • wrażliwość społeczna,
 • otwartość na kontakty,
 • uspołecznienie,
 • orientacja na zespół,
 • asertywność,
 • stabilność emocjonalna,
 • pewność siebie.

Daje możliwość porównania samoopisu z opinią obserwatorów.

Na szkoleniu będzie możliwość zapoznania się z procedurą badania kwestionariuszem, jego właściwościami psychometrycznymi, zakresem zastosowań i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia z obliczania wyników oraz interpretacji wybranych konfiguracji (z uwzględnieniem interpretacji psychometrycznej, psychologicznej i w kontekście środowiska pracy).

Szczegółowy program szkolenia certyfikacyjnego będzie obejmować następujące zagadnienia:

 1. Przedmiot badania – elementarna wiedza o badanym zjawisku: badania nad osobowością w kontekście zawodowym.
 2. Zastosowanie w procesach HRowych.
 3. Opis metody: budowa, struktura, charakter pozycji testowych, rodzaje wyników; ćwiczenia praktyczne.
 4. Wartość psychometryczna metody: trafność, rzetelność, błąd pomiaru, normy.
 5. Procedura badania:
  1. warunki badania
  2. sposób prowadzenia badania
  3. instrukcja i sposób rejestrowania odpowiedzi
  4. ćwiczenia praktyczne
 6. Sposób opracowania wyników:
  1. Obliczanie wyników surowych i ich przekształcanie w wyniki przeliczone
  2. Korzystanie z norm zawartych w podręczniku
  3. Ćwiczenia praktyczne
 7. Interpretacja wyników
  1. Psychometryczna i psychologiczna interpretacja wyników
  2. Sens poszczególnych wyników w skalach lub wskaźników
  3. Interpretacja poszczególnych wskaźników i całościowa interpretacja wyników
  4. Ćwiczenia praktyczne 
  1. Zasady etyczne
 8.  Zasady etyczne prowadzenia badań testami w organizacji – kontrakt, świadoma zgoda, informacje zwrotne.

 

CENA ZA SZKOLENIE (300,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE:

 • jednodniowe szkolenie
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu

CENA ZA PRACĘ ZALICZENIOWĄ (250,00 zł netto + 23% VAT) OBEJMUJE (opłata obowiązkowa dla niepsychologów):

 • sprawdzenie pracy zailczeniowej
 • jedną poprawkę pracy zaliczeniowej
 • przy zaliczeniu pracy  - certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie stosowania testu BIP i uprawniający do jego nabywania

 

O PROWADZĄCYCH


  
Urszula Brzezińska
Starszy specjalista ds. testów, psycholog, prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego bierze udział w pracach międzynarodowej komisji nadającej krajom członkowskim EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) prawo prowadzenia certyfikacji kompetencji użytkowników testów psychologicznych uznawanych przez pracodawców i wydawców testów w krajach członkowskich. Autorka kwestionariuszy psychologicznych oraz tekstów popularyzujących wiedzę o badaniach testami w HR.
u.brzezinska@practest.com.pl
  dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników działów HR chcących wykorzystywać testy w codziennej praktyce zawodowej z zakresu standardów ich stosowania oraz wspierania polityki personalnej przedsiębiorstw w tym zakresie.
e.wroclawska@practest.com.pl


Formularz zgłoszeniowy po psychometrii

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie.

Dane uczestnika szkolenia
Jestem psychologiem
Jestem studentem
Ukończyłem szkolenie z psychometrii

Proszę o przesłanie scanu dokumentu na adres email: e.sapryk@practest.com.pl

Jestem członkiem PTP
Dane nabywcy (na fakturze)

Wymagane dane identyfikujące płatnika, także gdy jest osobą prywatną.

Dane odbiorcy (na fakturze)

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu