ADOS-2

Podtytuł: 
Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition
Autorzy: 
Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore, Susan Risi, Katherine Gotham, Somer L. Bishop, Rhiannon J. Luyster, Whitney Guthrie

Polska adaptacja: Izabela Chojnicka, Ewa Pisula


ADOS-2 stanowi częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektum autyzmu (ASD). Jest jednym z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanych w rozpoznawaniu ASD. Na badanie za pomocą tego narzędzia składa się szereg prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

ADOS-2 składa się z pięciu niezależnych modułów: T, 1, 2, 3 oraz 4. Każdy moduł ma odrębny protokół, zawierający listę przeprowadzanych z uczestnikiem prób umożliwiających badanie nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD. Próby te są dostosowane do badania dzieci, młodzieży i dorosłych w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju językowego, począwszy od dzieci w wieku 12 miesięcy, nieposługujących się jeszcze mową, do płynnie mówiących dorosłych.

Standaryzacja badania z wykorzystaniem ADOS-2 wymaga używania wystandaryzowanego zestawu pomocy diagnostycznych oraz wnikliwego zapoznania się z opisaną w podręczniku procedurą badania poszczególnymi modułami. ADOS-2 może być stosowany przez różnych specjalistów, w tym psychologów, lekarzy, pedagogów i logopedów, mających doświadczenie w posługiwaniu się wystandaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi i w badaniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


ADOS-2 trafi do sprzedaży w drugim kwartale 2017 r.

 


Zapisz

wróć

Secondary menu

Wskaż newsletter, który chcesz zasubskrybować, lub z subskrypcji którego chcesz zrezygnować.

płatności obsługuje payu