ABAS-3

Podtytuł: 
System Oceny Zachowań Adaptacyjnych
Autorzy: 
Patti L. Harrison, Thomas Oakland

ABAS-3 Jest skalą obserwacyjną służącą do oceny struktury zachowań adaptacyjnych, które można podzieli na trzy główne domeny:

 • Umiejętności poznawcze: język, czytanie i pisanie oraz posługiwanie się pojęciami związanymi z pieniędzmi, czasem i liczbami.
 • Umiejętności społeczne: umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność społeczna, samoocena, łatwowierność, naiwność (tzn. ostrożność), przestrzeganie zasad/prawa, unikanie stawania się ofiarą oraz rozwiązywanie problemów społecznych.
 • Umiejętności praktyczne: czynności życia codziennego (obsługiwanie siebie), umiejętności zajęciowe, posługiwanie się pieniędzmi, bezpieczeństwo, dbanie o zdrowie, podróżowanie/transport, zajęcia regularne/rutynowe oraz posługiwanie się telefonem.
 • U dzieci – dodatkowo motoryka

ABAS-3 pozwala na określenie profilu wyników (wyrażonych w postaci IQ) dotyczących 10 specyficznych umiejętności (Komunikacja, Życie w społeczności, Funkcjonalne umiejętności poznawcze, Życie domowe/szkolne, Zdrowie i bezpieczeństwo, Wypoczynek, Samoobsługa, Kierowanie sobą, Uspołecznienie, Praca), dostarcza też Ogólnej Miary Adaptacji (także w postaci IQ).

Polskie badania normalizacyjne obejmą grupę 0-20 lat. ABAS-3 jest zgodny z wytycznymi DSM-5: Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej jest oparta tak na ocenie klinicznej, jak na wynikach standaryzowanych narzędzi testowych do pomiaru funkcji intelektualnych oraz adaptacyjnych (APA, 2013, s. 37). Może być przydatny w ocenie wszystkich osób, u których zakłócone jest funkcjonowanie codzienne (Harrison, 1990; Harrison, Boney, 2002; Reschly, 1990):

 • osoby po przeżyciu traumy,
 • z deficytami uwagi/nadpobudliwością (ADHD),
 • z zachowaniami destrukcyjnymi,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami nastroju,
 • uszkodzeniami neuropoznawczymi,
 • autystycznym spektrum zaburzeń (ASD),
 • zaburzeniami i opóźnieniami rozwojowymi,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • upośledzeniami zdrowia,
 • zaburzeniami językowymi,
 • zaburzeniami uczenia się,
 • zaburzeniami neurobehawioralnymi i neurorozwojowymi,
 • uszkodzeniami narządu ruchu,
 • niepełnosprawnościami fizycznymi,
 • zaburzeniami osobowości,
 • zaburzeniami psychotycznymi i zaburzeniami myślenia,
 • uszkodzeniami zmysłów,
 • zaburzeniami snu,
 • zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych,lub potraumatycznym uszkodzeniem mózgu.

Prace nad polską adaptacją ABAS-3 rozpoczęły się w kwietniu 2016 r.a sam test trafi do sprzedaży na przełomie 2019 i 2020 r.

Zobacz ulotkę

wróć

Secondary menu

płatności obsługuje payu